Szállítással kapcsolatos kérdések:

A webáruházon keresztül leadott rendeléseket GLS futárszolgálattal tudjuk szállítani. Lehetőség van személyes átvételre is a 4235 Biri Rákóczi utca 41. szám alatti telephelyen előre egyeztetett időpontban.

Ha a termék raktáron van a megrendeléstől számítva 1-3 munkanap a szállítás. Ha nincs raktáron a megrendelt termék a beszerzési idő terméktől függően 1-7 munkanap között van és a termék beérkezése után történik a szállítás, de erről minden esetben e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Van rá lehetőség, hogy a megrendelt, raktáron lévő termékeket elküldjük Önnek, a később beérkező többi terméket pedig a beérkezés után szállítjuk. Ebben az esetben egy szállítási díjat számolunk fel.

Külföldi címre történő szállítást nem áll módunkban teljesíteni.

Természetesen van rá lehetőség. A megjegyzés rovatban tudja ezt jelezni nekünk, vagy a rendelés leadása után e-mailben. Ha bármi probléma merülne fel a szállítással kapcsolatban kollégánk haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot.

Fizetéssel kapcsolatos kérdések:

A web áruházon keresztül leadott rendeléseket fizetheti előreutalással, bankkártyával, utánvétes fizetéssel vagy a helyszíni átvétel esetén készpénzben vagy bankkártyával. Utánvétes fizetés esetén a csomag díját a futárnak kell készpénzben fizetni.

Az aktuális szállítási díjakról tájékozódjon a Fogyasztó Barát információk felugró ablakban vagy az ÁSZF menüpont alatt.

Igen, akár helyszíni átvétel esetén is.

Mérettel kapcsolatos kérdések:

A webáruházban található minden ruházati termékeknél megtalálja az adott termékre vonatkozó méretet centiméterben. A mérettáblázat menüpontban találja a segédletet, hogyan kell méretet venni. Lábbelik és kesztyűk esetén szintén a mérettáblázat menüben talál méret információkat centiméterben. Amennyiben kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket, de nem tudja eldönteni, hogy melyik méret lesz Önnek megfelelő, kérjük a mérésének megfelelően inkább a nagyobb méretet válassza, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a +3670-944-8607 telefonszámon és mi szívesen segítünk Önnek a döntésben.

Természetesen igen. Ha méretcsere igénye van, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +3670-944-8607 telefonszámon és kollégánk készséggel áll a rendelkezésére.

Garanciával kapcsolatos kérdések:

Az ejex.hu webáruház termékeire magánszemélyeknek, (Fogyasztó vagy természetes személy) 12 hónap jótállást vállal!

Az ejex.hu webáruház Cégek számára, 6 hónapos jótállást vállal, a jogszabályban rögzítetteken felül!

Fontos, hogy a garancia csak a rendeltetésszerű használat során, a gyártásból vagy anyag hibából adódó meghibásodásokra vonatkozik. A jogos reklamációkat 12 hónapon belül díjmentesen megjavítjuk vagy a hibás terméket kicseréljük, Cégeknek 6 hónapon belül.

Garanciális probléma esetén a következő a teendő:

 • Telefonos egyeztetést követően (+36301617271) a problémás terméket a számla másolatával együtt az ejex.hu webáruház címére kell visszajuttatnod. (4400 Nyíregyháza, Lujza utca 23.)
 • Ezt megteheted postai úton, de személyesen is visszahozhatod hozzánk.
 • A garanciális cserére küldött árukat csak megtisztított állapotban tudjuk átvenni!
 • A termék beérkezése után, a gyártó cégekkel együttműködve, elbírálásra kerül a reklamáció.
 • Szándékosan megrongált, nem rendeltetésszerűen használt terméket nem áll módunkban cserélni!
 • Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a termék nem javítható, 3 lehetőség közül lehet választani:

1.,   A termék cseréje.

2.,   Az összeg levásárlása.

3.,   Az összeg visszafizetése.

A választási lehetőségek teljesítéséről minden esetben telefonon egyeztetünk Veled!

Ha a reklamáció nem kerül jóváhagyásra a terméket egy jegyzőkönyv és egy gyártói állásfoglalás kíséretében visszajuttatjuk Hozzád.

Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. §-a alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Mindezek alapján egy jogi személy (pl. kft.) nem minősül fogyasztónak.

A hatályba lépett rendelkezések közül legfőbb változás, hogy a Korm. rendelet alapján szavatossági igényérvényesítés esetében a bizonyítási teher kérdése kapcsán az eddigi 6 hónapos határidő 1 évre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy továbbra is 2 év a szavatossági elévülési határidő, de ha letelik az első 1 év, akkor már a fogyasztónak kell bizonyítania (rajta van a bizonyítási teher), ha a kereskedő vitatja azt.

Másik fontos változás, ez azonban már a Ptk.-t érinti, a fogyasztó által történt vásárlások esetében: már nem létezik az a szavatossági igény, amely szerint a fogyasztó jogosult lenne az árucikk saját maga vagy más által történő kijavítására, kijavíttatására. Korm. rendelet rendelkezései nem érintik a nem fogyasztók által történt vásárlásokat. Esetükben továbbra is azok a rendelkezések alkalmazandóak, amelyek a Ptk.szavatossági rendelkezései rögzítenek, a nem fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó külön rendelkezéseket nem ideértve. Fontos eltérés, ha nem fogyasztó vásárol, akkor a szavatossági határidő 1 év, és ezalatt a bizonyítási tehet mindvégig – egységesen – a vásárló oldalán áll fenn. Szavatossági igények tekintetében pedig nem csak kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás gyakorolható, de a kijavítás, kijavíttatás a kötelezett (kereskedő) költségén is. Megemlítjük még, hogy fogyasztó által tett minőségi kifogás esetében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell a fogyasztói reklamációt intézni.

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági ő és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

 1. § (1)E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jótállási igényt érvényesít.

(2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

 1. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
 2. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 1. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
 2. a) a fogyasztó nevét, címét,
 3. b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 4. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 5. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 6. e) a hiba leírását,
 7. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 8. g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 1. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni
 3. a) a fogyasztó nevét és címét,
 4. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 5. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
 6. d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(3) Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

 1. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(1a) A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

(1b) A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

 1. a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;
 2. b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
 3. c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

(2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

 1. § (1) A 4–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 2. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 3. § E rendeletnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (3) bekezdését, 5. §-át, 6. § (3) bekezdését, 7. § (1a) és (1b) bekezdését és 8. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Garanciális probléma esetén a következő a teendő:

 • Telefonos egyeztetést követően (+36301617271) a problémás terméket a számla másolatával együtt az ejex.hu webáruház címére kell visszajuttatnod. (4400 Nyíregyháza, Lujza utca 23.)
 • Ezt megteheted postai úton, de személyesen is visszahozhatod hozzánk.
 • A garanciális cserére küldött árukat csak megtisztított állapotban tudjuk átvenni!
 • A termék beérkezése után, a gyártó cégekkel együttműködve, elbírálásra kerül a reklamáció.
 • Szándékosan megrongált, nem rendeltetésszerűen használt terméket nem áll módunkban cserélni!
 • Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a termék nem javítható, 3 lehetőség közül lehet választani:

1.,   A termék cseréje.

2.,   Az összeg levásárlása.

3.,   Az összeg visszafizetése.

A választási lehetőségek teljesítéséről minden esetben telefonon egyeztetünk Veled!

Ha a reklamáció nem kerül jóváhagyásra a terméket egy jegyzőkönyv és egy gyártói állásfoglalás kíséretében visszajuttatjuk Hozzád.

Egyéb kérdések:

Kérjük, nézze meg a spam vagy levélszemét mappát is az e-mail fiókjában, mert előfordulhat, hogy oda kerül a visszaigazoló e-mail. Ha mégsem találja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a +3670-944-8607 telefonszámon és kollégánk készséggel áll a rendelkezésére.

Ha a csomag átvételekor látja, hogy sérült a csomagolás ragaszkodjon hozzá, hogy a futár előtt bontsa ki a csomagot. Ha a termék sérült, a futárnak fel kell vennie egy jegyzőkönyvet. És ebben az esetben nem köteles átvenni a csomagot. Ha a futár távozása után veszi észre a termék sérülést, készítsen róla fényképet és e-mailben küldje azt el nekünk az elérhetőségével együtt. Amint a reklamáció feldolgozásra kerül, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Ebben az esetben a terméket előzetes egyeztetés után küldje vissza és mi garantáljuk annak cseréjét a megfelelő termékre.

Természetesen igen, a vásárlástól 14 napon belül indok nélkül elállhat. Ebben az esetben jelezze e- mailben az info@dev.ejex.hu e-mailcímen vagy a +36709448607 telefonszámon a vásárlástól való elállási szándékát, töltse ki az Elállási szándéknyilatkozatot és küldje vissza a terméket. Amint megkaptuk a terméket átnézzük, és ha mindent rendben találunk, visszautaljuk a vételárát.